vrijdag 1 maart 2013

Bijeenkomst met Informatieve en Meditatieve Momenten: Help IN Syrië, NU!

Op zaterdagmiddag 2 maart 2013 vindt vanaf 17.00 uur in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede een ‘Bijeenkomst met Informatieve en Meditatieve Momenten” onder de titel “Help IN Syrië, NU!”. Op deze bijeenkomst willen we met eenieder die dat wil stilstaan bij de enorme humanitaire nood die de inmiddels bijna twee jaar woedende burgeroorlog in Syrië voor gewone Syrische burgerbevolking betekent en bij onze eigen motivatie om onze ogen daar niet voor te (kunnen) sluiten en waar mogelijk te helpen. Er zal informatie worden verstrekt over een viertal concrete hulpprojecten voor de bevolking IN Syrië die het laatste half jaar in Enschede en omgeving zijn geïnitieerd.
Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door voorgangers van diverse kerkelijke en andere religieuze gemeenschappen, namelijk door dominee Hanneke Siebert van de Protestantse Gemeente Enschede, pastoor André Monninkhof van de Rooms-Katholieke parochie Sint Jacobus de Meerdere, priester Samuel Dogan die namens bisschop Mor Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk zal optreden, en Enis Odaci, voorganger bij de Alawitische gemeenschap in Twente.

De diverse concrete hulpprojecten aan de noodlijdende Syrische bevolking in diverse steden in Syrië zullen gepresenteerd worden door Yasmin Khalaf-Haider (Damascus), Domad Touma (Hassaka), Nazim Eskili (Homs) en Trui Bolscher (Aleppo).

Iedereen, met welke religieuze, levensbeschouwelijke, nationale of etnische achtergrond dan ook, is van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Met al onze verschillende achtergronden worden we verbonden in ons afgrijzen over het hemeltergende leed dat de Syrische burgerbevolking treft en door de diepste wens hen op de een of andere manier te helpen.

Al bijna twee jaar woedt in Syrië een nietsontziende burgeroorlog. De afgelopen weken krijgt de internationale gemeenschap gelukkig steeds meer oog voor het lot van de gewone burgers die op grote schaal slachtoffer zijn van het geweld en de gevolgen daarvan. Aan alles is gebrek, maar internationale hulporganisaties kunnen de noodlijdende bevolking in Syrië niet bereiken.Die noodlijdende bevolking kan wel bereikt worden door kleinere initiatieven. De meeste daarvan lopen via directe contacten tussen Syriërs binnen en buiten Syrië. Zo zijn er ook aantal reeds langer lopende initiatieven vanuit de grote Syrische gemeenschap (ca. 10.000 mensen) in en rond Enschede. Gelden en goederen werden veelal ingezameld in eigen kring.

Met “Syria’s Request Hulpactie” wil een nog steeds groeiend aantal organisaties in en rond Enschede deze Syrische initiatieven onder de aandacht brengen van bredere lagen van de Enschedese bevolking en ook Enschedeërs en Twentenaren die niet uit Syrië afkomstig zijn vragen solidair te zijn met hun vele uit Syrië afkomstige stads- en streekgenoten en aan de lopende initiatieven bij te dragen.

De enorme steun die de Enschedese en Twentse bevolking bereid is te geven, blijkt wel uit het feit dat op 28 februari 2013, slechts luttele weken nadat“Syria’s Request Hulpactie” officieel van start was gegaan, de eerste zeecontainer met hulpgoederen naar Syrië is vertrokken. Meer in het bijzonder naar de vanuit de zwaar getroffen stad Homs naar de omliggende dorpen gevluchte burgerbevolking van die stad. De transportkosten van één zeecontainer bedragen ongeveer € 2.000. Hiervoor en voor financiële hulpacties van Syria's Request voor de burgerbevolking in Damascus en de vele Syrische vluchtelingen die naar de Oost-Syrische stad Hassaka zijn gevlucht, is de financiële steun nog steeds heel welkom op giro 7667732 t.n.v. Samenwerkende Democratische Organisaties, Enschede.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten