donderdag 4 december 2014

Steun uit Ridderkerk

Vandaag verscheen onderstaand bericht in "De Combinatie - nieuws- en advertentieblad voor Groot Ridderkerk":

Gift voor hulp in Syrië

De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hebben duizend euro geschonken voor de hulpactie van Syria’s Request. De cheque werd vorige week dankbaar in het Snuffelpand in ontvangst genomen door een delegatie van de Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO) uit Enschede. Het geld is bestemd voor noodhulp in Damascus, Hassaka en Homs.In Enchede en omgeving wonen ongeveer 10.000 Syriërs. De meesten van hen zijn (van huis uit) christen of alawiet. Maar het geloof speelt geen rol bij de hulp die men gezamenlijk voor ogen staat in hun moederland. Via contacten met familie en vrienden weet man waar de noden het grootst zijn in het al bijna vier jaar onder een burgeroorlog lijdende land. Al begin 2013 namen enkele migrantenorganisaties, kerken en vredesgroepen in Enschede en Hengelo het initiatief voor een gezamenlijke campagne voor regionale hulpacties. Vanuit deze samenwerking zijn verschillende kleinschalige hulpacties op gang gekomen. De betreffende mensen en organisaties stellen zich garant dat de ingezamelde gelden en goederen daadwerkelijk bij behoeftigen in Syrië terechtkomen. Syria’s Request maakt hierbij geen onderscheid naar etnische, religieuze of politieke achtergronden: “Alle Syrische burgers, ongeacht hun achtergrond, zijn slachtoffer van het geweld en de schaarste in Syrië. Zij hebben veelal niet voor deze oorlogssituatie gekozen. Na bijna vier jaar oorlogsellende is het humanitaire leed dat daar geleden wordt geen nieuws meer. Maar hoe langer het voortduurt, hoe harder onze steun nodig is.”

maandag 24 november 2014

Vierde druk ‘Woorden van Hoop’

Op 25 oktober jl. hield Yasmin Khalaf-Haidar een inleiding over Syrië en Syria's Request bij de landelijke dag van Vrouwen voor Vrede in Amersfoort. Dat optreden bleef niet zonder gevolgen, want uit het hele land kwamen bestellingen voor de gedichtenbundel ‘Woorden van Hoop’ binnen, zodat inmiddels besloten moest worden tot een vierde druk van het boekje.


Deze is inmiddels mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van Soroptimist International Club Enschede. De groep van Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft er enkele tientallen besteld om als Kerstgeschenk te verspreiden. Misschien een idee om na te volgen? De vierde druk is in ieder geval vóór de Kerst gereed. Uw bestelling kunt u plaatsen via syriasrequest@gmail.com.

vrijdag 10 oktober 2014

Iraakse aartsbisschop over diversiteit, godsdienst en mensenrechten

Deze week was de Iraakse priester-dominicaan Yousif Thomas Mirkis in Nederland. Sinds begin dit jaar is hij Chaldeeuws-Katholiek aartsbisschop van Kirkuk en Sulaimaniya, het bisdom dat afgelopen zomer een enorme stroom vluchtelingen te verwerken kreeg vanuitMosul en de daarnaast gelegen Vlakte van Nineve toen deze door ISIS onder de voet gelopen werden. Het door ISIS beheerste gebied grenst nu aan het aartsbisdom van Yousif Thomas Mirkis en voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) was dit alles aanleiding om Yousif Thomas Mirkis naar Enschede uit te nodigen om over de huidige situatie in Irak te spreken en over de mogelijke toekomst van christenen in Irak.Het ene bezoek lokt het andere bezoek uit. En zoals het bezoek aan Nederland tot een bezoek aan Enschede leidde, zo leidde het bezoek aan ABM tot een bezoek aan de Opening van de schilderijententoonstelling “Uittocht en Vrouwen”, van Yousif Yacoub een 17 jaar geleden naar Nederland gevluchte Irakees

zaterdag 30 augustus 2014

Nationaal protest "Stop de Vervolging" zaterdag 30 augustus in Den Haag

Hoe succesvol ook, protestacties in Enschede halen de landelijke media nauwelijks, laat staan dat ze de landelijke politiek in beweging brengen. Daarom is het initiatief genomen om op zaterdag 30 augustus a.s., als de Tweede Kamer weer terugkeert van vakantie, in Den Haag te demonstreren. Behalve christenen afkomstig uit Syrië, Irak en Turkije zal hieraan ook deelgenomen worden door christenen afkomstig uit Egypte (die te lijden hebben gehad van fanatieke leden van de Moslimbroederschap) en Nigeria (Boko Haram).


De demonstratie, die onder andere gesteund wordt door de Suryoye-Aramese Federatie Nederland (SAFN) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten, begint om 15.00 uur op het Spuiplein in Den Haag en trekt vandaar naar het Binnenhof. Vanuit Twente heeft SAFN bussen geregeld die om 11.15 uur vertrekken vanaf de Mor Kuryakoskerk in Enschede en om 11.30 uur vanaf de Mariakerk in Hengelo. Aanmelden voor de busreis, die € 15 kost, kan via busreis2014dh@gmail.com. Meer informatie over de demonstratie is te vinden op http://christendemonstratie30augustus.wordpress.com. Doe mee en kom naar Den Haag! 

vrijdag 15 augustus 2014

Impressie eerste dag Hongerstaking in Enschede voor Christenen in Irak

Vandaag ging de hongerstaking van start van enkele tientallen leden van verschillende verenigingen van in Enschede en omgeving woonachtige christenen en jezidi's die afkomstig zijn uit Noord-Irak of de aanpalende gebieden (Noordoost-Syrië, Zuidoost-Turkije). Onder hen ook die Sint Georges Hassaka Vereniging die ook is aangesloten bij het Syria's Request Netwerk. Hieronder een aantal foto's van de startmanifestatie waarbij tussen de 50 en 100 mensen aanwezig waren en van de tent en spandoeken van de hongerstakers later op de dag op het stationsplein van Enschede.


zondag 3 augustus 2014

Impressie van de Stille Tocht in Enschede


De Syrisch-Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II heeft in zijn brief van 24 juli 2014 aan alle kerkleiders van de wereld verzocht om op zondag 3 augustus een speciale kerkdienst te houden en stil te staan bij hen die zijn omgekomen bij de verdrijving van christenen uit Mosul door ISIS, te bidden voor vrede in Irak en omgeving en een collecte te houden voor de hulp van ontheemde families. De Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland heeft hier gehoor aan gegeven en organiseerde op vanmiddag een Stille Tocht die om 15.00 uur begon met een manifestatie op het Ei van Ko (plein voor het stadhuis) in Enschede.


Om half drie waren de voorbereidingen al voluit aan de gang. Bisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland werd geïnterviewd op de trappen van de Jacobuskerk aan de Oude Markt waarin hij twee uur later voor zou gaan in de afsluitende viering.


woensdag 30 juli 2014

"Iraqi Request"

Vandaag is een speciale aflevering van Syria's Request verschenen. Daarmee vragen we vanuit het Syria’s Request Netwerk uw aandacht voor de tragedie die zich rond Mosul maar ook in andere door ISIS beheerste gebieden voltrekt: de verdrijving van de christelijke gemeenschap uit haar bakermat. Een christelijke gemeenschap die de komst van de islam, de Mongoolse invallen, de genocide van bijna 100 jaar geleden steeds heeft weten te overleven, dreigt nu, na 2000 jaar, uiteindelijk uit het Midden-Oosten te verdwijnen. Kerken en kloosters waarvan sommige tot de vierde eeuw na Christus teruggingen, zijn geheel of gedeeltelijk verwoest; geestelijken verdreven en oude bibliotheken vernietigd. Gebeurtenissen die we overigens een jaar geleden via het netwerk van Syria’s Request al hoorden vanuit de Syrische stad Raqqa, één van de eerste steden die door ISIS werd ingenomen en waar ze een schrikbewind vestigden.


ZONDAGMIDDAG 3 AUGUSTUS, 15.00 UUR: STILLE TOCHT IN ENSCHEDE